Dialogmöte med apoteken

2016 apr 11

Nyheter

I mars träffades IVO och representanter för apoteken i Sverige för ett dialogmöte. Ett möte som blev givande för båda parter.

- Syftet med mötet var dels att skapa en dialog och möta apotekens behov av att få träffa IVO och diskutera apoteksspecifika frågor, dels att återföra vad IVO ser i sin tillsyn, säger Malin Hellner, samordnare för apoteksfrågor på IVO. 

 

Under mötet presenterades grunden för IVO:s tillsyn, regelverk, exempel på händelser som lett till anmälan enligt lex Maria och sammanställningar av vad IVO har sett i sin tillsyn. 

 

- Med anledning av vad som kom fram i IVO:s rapport ”Apotekens vårdskador” från 2014, där en underrapportering av lex Maria från apoteken antyds, fokuserade vi mötet på just lex Maria och vilka typer av händelser som kan leda till en anmälan, berättar Malin Hellner. Det är viktigt att apoteken utreder händelser som har lett till, eller kunnat leda till en vårdskada, så att de inte händer igen. 

 

Myndigheten får in en del frågeställningar från apoteken och under mötet lämnades utrymme att diskutera dessa. 

 

På mötet deltog representanter från öppenvårdsapoteken.