Effekten av lex Maria och lex Sarah-anmälningar behöver följas upp

2016 maj 30

Nyheter

Olika handverktyg

Granskade verksamheter måste i högre utsträckning bli bättre på att följa upp anmälningarna, för att på så vis kunna lära sig av det egna arbetet. Närmare en tredjedel av verksamheterna har inte följt upp åtgärderna, på något sätt.