Enligt IVO finns ingen ovillkorlig rätt att få viss kost serverad på HVB

2016 apr 14

Nyheter

IVO har fattat beslut i ett tillsynsärende rörande skyldigheten för ett hem för vård eller boende (HVB) att servera halalslaktat kött. Det finns enligt IVO inte någon ovillkorlig rätt att få en viss kost serverad på HVB.