Fortsatt högt förtroende för IVO som myndighet

2016 okt 24

Nyheter

Resultaten från den förtroendemätning IVO genomförde i maj 2016 visar att vård- och omsorgsgivarna har ett fortsatt högt förtroende för vårt arbete.

IVO lät under våren 2016 telefonintervjua 617 personer från landets vård- och omsorgsgivare: ansvariga politiker och ledande tjänstemän inom kommuner och landsting, chefer inom privata och offentliga verksamheter, professionsorganisationer samt patient- och brukarorganisationer.

 

Vi drar tre huvudsakliga slutsatser från årets mätning:

  • Det genomsnittliga förtroendet för oss som myndighet ligger på 7,2 av maximalt 10 – för både vår tillståndsprövning som vår tillsyn.
  • Svarspersoner som har högre grad av kontakt med oss, eller kännedom om vårt uppdrag, har också har ett högre förtroende för oss. 
  • Intressenter som är i kontakt med vår avdelning för tillståndsprövning tycker att de krav vi ställer i vår tillståndsprövning är rimliga: 74 % instämmer helt eller i hög grad med det påståendet och drygt sex av tio anser att den information vi presenterar om ansökningsförfarandet är begriplig och lätt att hitta.

–  Det känns väldigt roligt att resultaten visar att våra kontakter med våra intressenter bidrar till att öka förtroendet för oss, säger IVO:s generaldirektör Gunilla Hult Backlund. Extra bra är det förstås också att intressenter kopplade till vår tillståndsprövning har högt förtroende för oss, även om de anser att vi har långa handläggningstider.