Fortsatt högt förtroende för IVO som myndighet

2016 okt 24

Nyheter

Resultaten från den förtroendemätning IVO genomförde i maj 2016 visar att vård- och omsorgsgivarna har ett fortsatt högt förtroende för vårt arbete.