Granskning av Region Skånes IT-verksamhet efter driftstörning

2016 apr 14

Nyheter

IVO har granskat Region Skånes ledningssystem för hälso- och sjukvårdens IT-nätverk. Bakgrunden till tillsynen är driftstörningar. Region Skåne har nu redovisat åtgärder för att undvika liknande händelser i framtiden.