Handläggning av familjehemsplacerade barn - granskning av fyra kommuner i Norrland

2016 maj 03

Nyheter

IVO har under 2015 gjort ett riskbaserat projekt och tillsynat fyra norrländska kommuners handläggning av familjehemsplacerade barn.