Handläggning av familjehemsplacerade barn - granskning av fyra kommuner i Norrland

2016 maj 03

Nyheter

IVO har under 2015 gjort ett riskbaserat projekt och tillsynat fyra norrländska kommuners handläggning av familjehemsplacerade barn.

En av IVO:s viktigaste iakttagelser i denna tillsyn är att problemen med kompetensförsörjning inverkar på verksamheternas kvalité och till exempel på barnens möjlighet att ha regelbunden kontakt med sin socialsekreterare. 

 

Tre av de fyra granskade kommunerna uppgav att de hade problem att rekrytera socionomer till sina socialsekreterartjänster. 

 

I sammanställningen finns även en mall för granskning av akter bifogad. Denna mall har använts i tillsynen och kan med fördel även användas av kommuner för egenkontroll.