Hem för ensamkommande flyktingbarn i Skövde föreläggs med vite

2016 mar 31

Nyheter

IVO har funnit så allvarliga missförhållanden på ett kommunalt HVB-hem i Skövde att det innebär att barn och unga inte få de insatser de har rätt till.

Därför förelägger IVO Skövde kommun, i egenskap av huvudman för boendet vid vite om 1000 000 kronor. Bristerna ska rättas till omedelbart.

Såväl barn som personal vid HVB Fenix har vid IVO:s inspektion berättat om flertalet händelser och inslag av våld, hot om våld samt övergrepp som fått till följd att barn känner sig otrygga och upplever rädsla.

- IVO anser inte att verksamheten uppfyller kraven om trygghet och säkerhet och att verksamheten därmed inte är av god kvalitet enligt gällande lagstiftning. Därför åligger det kommunen att åtgärda dessa brister innan den 22 april 2016 säger Lars Ericsson, inspektör på IVO, avdelning sydväst.