Hem för ensamkommande flyktingbarn i Skövde föreläggs med vite

2016 mar 31

Nyheter

IVO har funnit så allvarliga missförhållanden på ett kommunalt HVB-hem i Skövde att det innebär att barn och unga inte få de insatser de har rätt till.