Inga brister bakom tragisk händelse

2016 jun 30

Nyheter

IVO har initierat en tillsyn på HVB Living Nordic i Mölndal. Anledning till tillsynen var den tragiska händelse i januari då en anställd attackerades med kniv och avled till följd av sina skador. Misstänkt gärningsman var en av de placerade ungdomarna.

IVO har inte kunnat konstatera några brister i verksamheten som bidragit till, eller som kan ha orsakat den tragiska händelsen.


 - Det är självklart viktigt att verksamheter har rutiner för att förebygga och hantera incidenter och allvarliga händelser. De barn som bor och lever på hem för vård eller boende (HVB) ska försäkras en trygg och säker vård. I vår tillsyn har IVO inte funnit några brister i den del som tillsynen avser och som hade kunnat förhindra det inträffade. Vi kan inte se hur man skulle kunnat skydda sig mot en sådan här tragisk händelse, säger Maria Björklund, enhetschef vid IVO.


IVO fann däremot delvisa brister gällande dokumentationen kring uppdraget från den beslutande socialnämnden. Dessa kommer att följas upp vid IVO:s kommande tillsyner.

Vid IVO:s tillsyner granskas att de verksamheter där barn och ungdomar vistas har god kvalitet, att de följer gällande bestämmelser. Inspektioner på samtliga HVB för barn och ungdomar sker minst en gång per år.

IVO har i ärende med diarienummer 8.5-17567/2016 även inlett tillsyn mot den socialnämnd som beslutade att placera den misstänkte gärningsmannen vid HVB Living Nordic.

Läs hela besluten här Dnr 8.5-4107/2016-5 och 8.5-17567/2016