IVO förelägger Gnesta kommun för brister inom den kommunala hälso-och sjukvården

2016 feb 17

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg har bland annat konstaterat långvariga och allvarliga brister i samverkan mellan omvårdnadspersonal och sjuksköterskor. IVO förelägger därför vuxen- och omsorgsnämnden, att vid ett vite av 600 000 kronor, vidta åtgärder.