IVO godkänner Linköpings kommuns ändring av handläggning inom socialtjänsten

2016 sep 29

Nyheter

Linköpings kommun har med anledning av IVO:s vitesföreläggande förändrat handläggningen inom socialtjänsten.