IVO godkänner Linköpings kommuns ändring av handläggning inom socialtjänsten

2016 sep 29

Nyheter

Linköpings kommun har med anledning av IVO:s vitesföreläggande förändrat handläggningen inom socialtjänsten.

Det innebär att kommunen uppfyller lagstiftningens krav och går från den omstridda Linköpingsmodellen till en mer rättssäker handläggning i form av biståndsbedömning.

 

Bakgrund

Det var 2013 som IVO förelade Linköpings kommun med vite att åtgärda brister inom två av socialtjänstens ansvarsområden – hemtjänstinsatser för äldre personer och stöd i boendet för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

 

Besluten blev föremål för prövning i domstol efter att kommunen överklagade IVO:s beslut. Förvaltningsrätten i Jönköping avslog överklagandena och kommunen beviljades prövningstillstånd av Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten avslog kommunens överklagande och Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte prövningstillstånd.

 

Kommunen blev av Högsta förvaltningsdomstolen ålagd att vidta åtgärder för att kunna fullgöra föreläggandet och senast den 5 september redovisa åtgärderna. IVO har nu beslutat att godkänna Linköpings kommuns redovisning och avslutar de båda ärendena.