IVO granskar barnens säkerhet och trygghet på HVB

2016 jan 28

Nyheter

I 2016 års tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och ungdomar och de särskilda ungdomshemmen granskar IVO säkerheten och tryggheten.