IVO granskar barnens säkerhet och trygghet på HVB

2016 jan 28

Nyheter

I 2016 års tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och ungdomar och de särskilda ungdomshemmen granskar IVO säkerheten och tryggheten.

IVO har i uppdrag att regelbundet tillsyna alla HVB för barn och ungdomar och de särskilda ungdomshemmen som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). Från att tidigare ha inspekterat varje verksamhet minst två gånger per år, ska IVO fortsättningsvis inspektera varje verksamhet minst en gång per år. Inspektionen kan vara anmäld eller oanmäld.

 

Fokus för tillsynen 2016 är att granska barnens säkerhet och trygghet. Samtalen med barnen och ungdomarna utgår från deras upplevelse av säkerhet och trygghet. Även eventuella tidigare kritikbeslut följs upp. I vissa delar av landet granskas ytterligare områden vid inspektionerna utifrån regional riskanalys.    


Inför inspektionen ansvarar verksamheten för att barnen och ungdomarna har tagit del av ett informationsbrev om IVO:s roll och syftet med våra inspektioner. Informationsbrevet finns översatt till ett flertal språk. I brevet finns även kontaktuppgifter till IVO:s barn- och ungdomslinje.