IVO har tillsyn över stödboenden

2016 jan 28

Nyheter

IVO har från och med den 1 januari 2016 i uppdrag att minst en gång per år inspektera varje stödboende för barn och unga mellan 16 och 20 år. I uppdraget ingår också att i anslutning till inspektionerna samtala med de barn och unga som vill.