IVO har tillsyn över stödboenden

2016 jan 28

Nyheter

IVO har från och med den 1 januari 2016 i uppdrag att minst en gång per år inspektera varje stödboende för barn och unga mellan 16 och 20 år. I uppdraget ingår också att i anslutning till inspektionerna samtala med de barn och unga som vill.

De kommunala och privat drivna stödboenden som startar upp innan den 1 maj 2016 kommer IVO att granska under innevarande år. Verksamheter som startar efter den 1 maj blir inspekterade under 2017. Inspektionerna kan vara anmälda eller oanmälda.

 

Läs mer om stödboende