IVO inleder marknadskontroll av egentillverkade medicintekniska produkter

2016 jun 23

Nyheter

IVO är marknadskontrollmyndighet för egentillverkade medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården. I ett första steg i marknadskontrollen informerar IVO landstingen och regionerna om deras ansvar.