IVO inleder utvärdering när SVT granskar

2016 mar 30

Nyheter

IVO har inlett en utvärdering av hur myndigheten handlägger tillsynsärenden som rör berörd hälso- och sjukvårdspersonal. Den avser bl. a. underrättelser  från annat land. IVO har även åter öppnat ett ärende som inte tidigare utretts tillräckligt.