IVO konstaterar patientsäkerhetsrisker vid läkemedelsexpediering

2016 okt 03

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat läkemedelshanteringen vid några apotek i Göteborg med omnejd och då kunnat konstatera allvarliga risker.