IVO lämnar budgetunderlag till regeringen

2016 mar 01

Nyheter

IVO har under tisdagen den 1 mars lämnat in budgetunderlaget för 2017-2019 till regeringen.