IVO lämnar budgetunderlag till regeringen

2016 mar 01

Nyheter

IVO har under tisdagen den 1 mars lämnat in budgetunderlaget för 2017-2019 till regeringen.

IVO föreslår i likhet med tidigare år att vi ska behålla de tillfälliga förstärkningar som myndigheten har haft sedan IVO inrättades. IVO föreslår också tillfälliga resurser för de kommande tre åren att hantera situationen med det stora antalet ensamkommande barn.