IVO på Socialchefsdagarna om tekniska lösningar och tillsyn

2016 okt 07

Nyheter

IVO ledde ett seminarium under Socialchefsdagarna med temat ”Hur kan IVO bedriva tillsyn inom omsorgen utan att hämma innovation och teknisk utveckling? IVO diskuterade med en panel frågor om tekniska lösningar och uppfyllande av den enskildes behov.

Frågor som diskuterades var hur kan tekniska lösningar användas för att uppnå god kvalitet i omsorgen och hur bedömer tillsynen nya tekniska lösningar? Hur kan verksamheterna säkra att teknisk utveckling inte krockar med den enskildes behov utan snarare stödjer uppfyllande av detsamma.  Och hur mottagliga är egentligen våra organisationer för innovationer?

 

Deltagare från IVO var generaldirektör Gunilla Hult Backlund och inspektör Michaela Hecht Gunnarsson. I diskussionen deltog också Kerstin Lidman, förvaltningschef från Sollentuna kommun samt Eva Sahlén, direktör Västerås stad. Moderator för diskussionen var Anders Kandelin, kommunikationschef på IVO.

 

IVO anser att individuella lösningar är huvudregel. Den enskildes behov eller samtycke får inte krocka med tekniken.

- IVO är positiva till tekniska lösningar om insatsen är prövad utifrån individens behov och att det finns ett samtycke där det är en ingripande åtgärd. Alla lösningar som ger ett sådant mervärde är bra, men en teknisk lösning får inte bli ett sätt för verksamheten att i första hand ersätta personal istället för att öka kvaliteten, konstaterar Michaela Hecht Gunnarsson.

 

IVO har tagit fram ett bedömningsstöd för inspektörerna inför tillsynen om tekniska lösningar vid särskilt boende för äldre.