IVO på Socialchefsdagarna om tekniska lösningar och tillsyn

2016 okt 07

Nyheter

IVO ledde ett seminarium under Socialchefsdagarna med temat ”Hur kan IVO bedriva tillsyn inom omsorgen utan att hämma innovation och teknisk utveckling? IVO diskuterade med en panel frågor om tekniska lösningar och uppfyllande av den enskildes behov.