IVO polisanmäler aktör för urkundsförfalskning

2016 nov 09

Nyheter

IVO polisanmäler en aktör för att ha förfalskat ett tillståndsbevis som utfärdats av IVO. Aktören har fått det att se ut som att den har tillstånd att bedriva hvb-verksamhet.

Under det senaste året har IVO sett ett ökat antal boenden som saknar tillstånd, främst för ensamkommande barn. Det kan vara verksamheter som inte sökt tillstånd alls eller verksamheter som sökt men inte fått tillstånd beviljat. Det är dock första gången som IVO upptäckt ett förfalskat tillståndsbevis bland hvb-verksamheter.

 

- Det är första gången vi ser ett förfalskat tillståndsbevis och det är graverande att man försöker vilseleda kommunerna på det här sättet säger Agneta Krantz, enhetschef på IVO, avdelning öst.

 

I samband med det ökade antalet flyktingar som kommit till Sverige har antalet hvb-hem för ensamkommande barn ökat markant, både när det gäller kommunala och privata boenden. De privata aktörerna ska enligt lag ha tillstånd för sina verksamheter eller entreprenadavtal med kommunen. IVO gör tillsyn minst en gång per år på alla hvb för barn och unga, oavsett driftsform.

 

- Vi har hittills upptäckt ett 50-tal verksamheter i landet som saknar tillstånd eller entreprenadavtal. De finns inte i våra register utan vi är beroende av information som vi får till oss på annat sätt, till exempel via socialtjänsten, gode män och grannar till boendet. Om de inte har tillstånd har de inte stöd i lag att bedriva verksamheten, säger Agneta Krantz.

 

Vid IVO:s tillsyn har det visat sig att kvaliteten har varierat i verksamheterna. I vissa fall har det till exempel inte funnits någon personal på plats. IVO har krävt att samtliga aktörer som saknar tillstånd eller entreprenadavtal ska avsluta sin verksamhet och har polisanmält dem för olaga verksamhet.

 

Den kommun som placerar barn och ungdomar på ett hvb är alltid ansvarig för placeringen.

 

- Det är viktigt att kommunerna kontrollerar att de placerar barnen i seriösa verksamheter. Kommunerna är välkomna att höra av sig till oss för att ta reda på om en aktör har ett tillståndsbevis och om det är en väl fungerande verksamhet, säger Agneta Krantz.