IVO publicerar statistik om antalet HVB-hem för ensamkommande barn

2016 feb 12

Nyheter

Från och med nu och så länge den efterfrågas kommer IVO att publicera statistik om antal HVB-hem för ensamkommande barn på ivo.se. Siffran uppdateras varannan vecka.

 

IVO får ofta frågan om antalet HVB-hem för ensamkommande barn. Därför publicerar vi nu statistik varannan vecka på ivo.se/om-ivo/statistik/

 

Statistik per den 8 februari 2016

Alla HVB ensamkommande
(utom stödboende)
1 220
Alla stödboende ensamkommande 19

 

Fakta

HVB är en förkortning och betyder hem för vård eller boende. Ett HVB är en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. Idag kan barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare placeras i HVB eller i familjehem. När ett HVB tar emot målgruppen ensamkommande barn är syftet med verksamheten att ge barnen omvårdnad, stöd och fostran. Det är kommunerna som ansvarar för placering av barnen. HVB kan vara enskilda eller kommunala, och det är bara enskilda verksamheter som måste söka tillstånd hos IVO. Kommuner behöver inte söka tillstånd hos IVO, men ska anmäla sin verksamhet.

 

Stödboende är ett eget boende med anpassat stöd för barn och unga i åldern 16- 20 år. För barn i åldern 16–17 år ska det finnas särskilda skäl för att de ska kunna placeras i ett stödboende.