IVO ser allvarliga brister på Helsingborgs lasarett

2016 jun 07

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg konstaterar att Region Skåne inte har kunnat upprätthålla patientsäkerheten vid Helsingborgs lasarett. För detta får vårdgivaren kritik.