IVO ser till att EU-projektet ARTHIQS följer planen

2016 feb 25

Nyheter

Det treåriga EU-projektet ARTHIQS* arbetar för en säkrare hantering av blodbildande stamceller och assisterad befruktning. IVO bidrar i arbetet med att ta fram riktlinjer.

- Närmare 30 personer från 18 medlemsländer deltar i arbetet för en säkrare och bättre hantering av blodbildande stamceller, framförallt från navelsträngsblod, och assisterad befruktning, säger Mona Hansson, utredare och projektledare för den del av projektet som ansvarar för utvärdering, d.v.s. att arbetet framskrider enligt plan.


Syftet med projektet är att ta fram riktlinjer för myndigheter med tillsyn över vävnadsinrättningar som hanterar blodbildande stamceller och assisterad befruktning. Många medlemsstater saknar relevant kompetens inom dessa specialiserade områden inom sin tillsynsmyndighet och där kan IVO bidra i arbetet med att ta fram riktlinjer för inspektioner samt kvalitetsindikatorer för vävnadsinrättningar.

 

ARTHIQS ska också ta fram riktlinjer till hjälp för myndigheterna att etablera nationella register för levande donatorer, något som flera medlemsstater, inklusive Sverige, haft svårt att genomföra.

 

- På sikt ska arbetet leda till att möjligheten ökar att faktiskt kunna använda de sparade stamcellerna från navelsträngen och att säkerheten ökar för donatorer och mottagare av stamceller. Det ska också bidra till bättre kvalitet inom IVF-verksamhet vilket innebär ökad patientsäkerhet för dem som ska genomgå IVF-behandling. Risker med behandlingen förväntas minska och möjlighet att nå önskat resultat (levande födsel) förväntas öka, berättar Mona Hansson. Projektet har precis publicerat ett nyhetsbrev där man kan ta del av arbetet och var vi befinner oss just nu.

 

Projektet koordineras av Agence de la biomedicine (ABM) Frankrike. De leder också den del av arbetet som fokuserar på assisterad befruktning, medan Italiens National Transplant Centre (CNT) och Kroatiens Ministry of health (RHM) tillsammans leder den del av arbetet som fokuserar på blodbildande stamceller.

 

IVO leder den del i arbetet som ska utvärdera och se till att projektet framskrider enligt plan. I arbetet med utvärdering får IVO hjälp av Vävnadsrådets expertgrupp inom Sveriges kommuner och landsting (SKL). State Institute of Drug Control (SUKL) i Tjeckien ansvarar för att kommunicera ARTHIQS resultat till allmänhet samt berörda organisationer och myndigheter.

 

ARTHIQS startade i maj 2014 och finansieras under 3 år via EU-kommissionens hälsoprogram.

 

*ARTHIQS är en förkortning för Assisted Reproductive Technologies and Haematopoietic stem cells Improvements for Quality and Safety throughout Europe.