IVO ser till att EU-projektet ARTHIQS följer planen

2016 feb 25

Nyheter

Det treåriga EU-projektet ARTHIQS* arbetar för en säkrare hantering av blodbildande stamceller och assisterad befruktning. IVO bidrar i arbetet med att ta fram riktlinjer.