IVO träffar vävnadsinrättningar om tillsynens iakttagelser och nya EU-direktiv

2016 nov 16

Nyheter

IVO har genomfört dialogmöten med representanter från vävnadsinrättningarna. Den 19 oktober mötte IVO de vävnadsinrättningar som hanterar vävnader och celler, och den 21 oktober de vävnadsinrättningar som hanterar könsceller.