Kammarrätten ger IVO rätt i frågan om larm på HVB

2016 mar 08

Nyheter

Kammarrätten har avgjort frågan om larm på HVB. Domen går på IVO:s linje om att larm endast får användas på enskilda barns rum om verksamheten har gjort en individuell bedömning av barnets behov och inhämtat samtycke från barnet och vårdnadshavaren.