Klagomål visar brister i kommunikation, organisation och tillgänglighet

2016 sep 07

Nyheter

IVO har sammanställt 34 436 klagomål som kommit in till patientnämnderna under 2015. Hälften av klagomålen rör vård och behandling. Det är också svårt att komma i kontakt med vården.