Kommuner agerar mot lagens intentioner

2016 jun 16

Nyheter

Äldre dam i hemmiljö, sitter och ler mot kameran

IVO har i två rapporter dokumenterat resultat från tillsynsinsatser av myndighetsutövning i över 50 kommuner och sett en oroväckande utveckling.