Linköpings kommun måste ändra sin handläggning av socialtjänstinsatser

2016 maj 11

Nyheter

Högsta förvaltningsdomstolen slår nu fast att individuella socialtjänstinsatser ska utredas och bedömas av kommunens biståndshandläggare. Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) förelägganden mot Linköpings kommun har i och med detta vunnit laga kraft.