Mer diskussion på apoteken kan minska spridning av narkotiska läkemedel

2016 jun 29

Nyheter

Apoteksmedarbetare letar efter läkemedel i en hylla. Omslagbild till rapporten Apotekspersonalens bidrag till hög patientsäkerhet

Apotekspersonalens anmälningsskyldighet och vad som är överförskrivning av narkotiska läkemedel behöver diskuteras mer på apoteken. Detta kan IVO konstatera efter en kartläggning av 85 apotek i norra Sverige.