Mer stabil situation kring ensamkommande flyktingbarn

2016 apr 29

Nyheter

IVO gör bedömningen att kommunernas situation med anledning av ensamkommande flyktingbarn inte är lika ansträngd som under hösten och vintern.

När situationen var som värst gjorde IVO bedömningen att kommunerna inte alltid klarade av att leva upp till lagar och föreskrifter. Att då i tillsynen påpeka brister som det inte fanns förutsättningar att åtgärda var inte effektivt. IVO kompromissade dock inte i bedömningar som kunde riskera barnens trygghet och säkerhet.

 

IVO kommer nu att i sina bedömningar utgå från att kommunerna har förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Men myndigheten kommer fortsatt att göra helhetsbedömningar och utifrån trygghet och säkerhet för barnen i varje enskilt ärende.