Mer stabil situation kring ensamkommande flyktingbarn

2016 apr 29

Nyheter

IVO gör bedömningen att kommunernas situation med anledning av ensamkommande flyktingbarn inte är lika ansträngd som under hösten och vintern.