När bedömningar och utredningar brister – granskning av åtta kommuner i södra Sverige

2016 maj 02

Nyheter

Barnslig illustration av en familj under en regnbåge

IVO har under hösten 2015 genomfört en riskbaserad tillsyn i åtta mindre kommuner i södra Sverige. Socialtjänstens myndighetsutövning i samband med familjehemsplaceringar granskades. Hälften av nämnderna måste genomföra förbättringar av sin verksamhet.