Nekas tillstånd att bedriva assistansverksamhet på grund av ekonomisk olämplighet

2016 jun 09

Nyheter

IVO avslår ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans på grund av bolagsföreträdarens olämplighet.