Nekas tillstånd att bedriva assistansverksamhet på grund av ekonomisk olämplighet

2016 jun 09

Nyheter

IVO avslår ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans på grund av bolagsföreträdarens olämplighet.

IVO beslutade att avslå ett bolags ansökan om tillstånd att bedriva yrkesmässig verksamhet med personlig assistans för enskilda personer med funktionsnedsättning. Företrädaren har haft bestämmande inflytande i andra bolag som inte har skött sin bokföring och övriga ekonomiska åtaganden.

 

Läs hela det principiella beslutet här >