Nekas tillstånd att bedriva assistansverksamhet pga. företrädares olämplighet

2016 dec 21

Nyheter

IVO har som vägledande beslut, avslagit ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans på grund av företrädarens olämplighet.