Ny information på Kunskapsguiden.se - Om tvång och begränsningar

2016 feb 03

Nyheter

På Kunskapsguiden.se finns nu stöd och vägledning för dem som arbetar för att förebygga och undvika situationer som riskerar att leda till otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder.

Stödet består bland annat av regelverket, frågor och svar, hur man kan arbeta på verksamhets- respektive individnivå. Här finns även ett antal lärande exempel som kan väcka idéer och ge inspiration.

 

Kunskapen om tvång och begränsningar är baserad på resultatet av insatser som flera myndigheter fick i uppdrag av regeringen att genomföra under 2014. IVO:s uppdrag var att granska verksamheter där vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas. Granskningen fokuserade på hur verksamheterna bedriver sitt faktiska kvalitetsarbete och hur de säkrar att de uppnår varaktiga goda resultat i form av åtgärder som stödjer en vård och omsorg med så få inslag som möjligt av både begränsningar och tvång (Regeringsuppdrag S2013/4269/SAM, S2013/9047/SAM, delvis).

 

Om kunskapsguiden.se
Kunskapsguiden.se är en nationell plattform som samlar kunskap inom evidensbaserad praktik, missbruk och beroende, psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre. Webbplatsen är utgiven av sex myndigheter och en arbetsgivar- och intresseorganisation.