Ökad samverkan nödvändig för att säkra kvaliteten inom personlig assistans

2016 jun 14

Nyheter

Hand med penna som ska kryssa i rutor

Samverkan mellan IVO och andra myndigheter är av stor vikt för att kunna säkra kvaliteten för personer med funktionsnedsättningar som anlitar personlig assistans.