Överklagat IVO-beslut om ensamkommande vinner laga kraft

2016 feb 04

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansöker nu hos Förvaltningsrätten att det vite, som är kopplat till IVO:s beslut att Östra Göinge kommun måste ta emot ensamkommande flyktingbarn, ska utdömas.