Överklagat IVO-beslut om ensamkommande vinner laga kraft

2016 feb 04

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansöker nu hos Förvaltningsrätten att det vite, som är kopplat till IVO:s beslut att Östra Göinge kommun måste ta emot ensamkommande flyktingbarn, ska utdömas.

 

Det var i mars 2014 som IVO, med stöd av socialtjänstlagen, beslutade att förelägga Östra Göinge kommun att utreda anvisade ensamkommande barns behov.

 

Kommunen skulle också besluta om lämpligt boende för dem. IVO:s beslut var förenat med ett vite på 500 000 kronor. Kommunen skulle senast i maj 2014 redovisa vilka åtgärder man vidtagit efter IVO:s beslut. IVO har fortfarande inte fått någon sådan redovisning.

 

Kommunen överklagade IVO:s beslut i flera instanser. Den 13 januari 2016 beslutade Högsta Förvaltningsdomstolen att inte meddela kommunen prövningstillstånd. Vitesföreläggandet har därmed vunnit laga kraft.

 

- Det är bra att frågan prövats, säger enhetschef Joonas Terje på IVO:s avdelning syd. Högsta Förvaltningsdomstolen tydliggör nu att barn som anvisas till en kommun av Migrationsverket ska anses vistas i kommunen. Därmed måste kommunen utreda barnens behov och ordna boende.

 

IVO har nu beslutat att ansöka hos Förvaltningsrätten i Stockholm om utdömande av vitet.