Patientjournalen utgör grunden för en säker vård med rätt ersättning

2016 nov 21

Nyheter

Hur kan arbetet med patientjournalen förbättras och vilken dokumentation är nödvändig? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och fem andra myndigheter* ger förslag på hur tandvården kan spara tid, få rätt ersättning och bli mer patientsäker.