Personer med psykiska funktionsnedsättningar placeras i institutionella miljöer

2016 nov 10

Nyheter

Kvinna i 70-årsåldern som lutar hakan mot handen

Boendemiljön på flera av landets enskilda boenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar lever inte upp till dagens krav. Risk finns för missförhållanden, då kommunerna inte alltid tar sitt fulla ansvar för placeringarna.