Regionen/landstinget är fortsatt huvudman vid konkurs av överlåten verksamhet

2016 jun 09

Nyheter

Regionen/landstinget är huvudman över verksamheter som överlåtits till andra utförare – även vid konkurs. Regionen/landstinget är ytterst ansvarig för att kraven på en god hälso- och sjukvård uppfylls, även om vårdgivaransvaret kvarstår för konkursboet.