Regler för slutenvård gäller även när patienter vårdas på annan plats

2016 apr 21

Nyheter

IVO har tagit beslut i ett ärende där det framgår att landstinget försökt hitta en lösning för att frigöra platser inom slutenvården. Reglerna för slutenvård gäller även i de fall patienter faktiskt vårdas på annan plats än den inskrivande kliniken.