Risker för barn på korttids: Kommun och landsting/region måste samverka bättre

2016 mar 22

Nyheter

Barn och unga med funktionsnedsättningar som vistas på korttidsboenden utsätts för risker i samband med hälso- och sjukvårdsinsatser. Landstinget/regionen och kommunen måste enligt IVO börja samverka för att denna grupp ska få en trygg och säker vistelse.

IVO har i en granskning av korttidsboenden funnit brister i hälso- och sjukvården. IVO bedömer att bristerna främst grundar sig i att samverkan mellan landsting/region som har ansvar för de hälso- och sjukvårdsinsatser som barnen behöver under vistelsen och kommunen som har ansvar för korttidsboendet inte har funnit fungerande former. 

 

- Det är av yttersta vikt att en sådan samverkan kommer till stånd så att det inte råder några tvivel om vem som har ansvar för vad så att barnen får en trygg och säker vistelse i korttidsboendet, säger Margareta Fransson som är enhetschef på IVO:s avdelning sydöst. 

 

Även om rapporten är begränsad till en geografisk region, har IVO sett att problemet finns i andra delar av landet. Resultatet av granskningen baserar sig på tillsyn av nio kommunala korttidsboenden för barn och unga med funktionsnedsättning i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län. 

 

Resultaten finns sammanställda i rapporten Nästan som hemma – korttidsboende för barn och unga enligt LSS  (se högermarginalen).