Risker för barn på korttids: Kommun och landsting/region måste samverka bättre

2016 mar 22

Nyheter

Barn och unga med funktionsnedsättningar som vistas på korttidsboenden utsätts för risker i samband med hälso- och sjukvårdsinsatser. Landstinget/regionen och kommunen måste enligt IVO börja samverka för att denna grupp ska få en trygg och säker vistelse.