Så här tycker barnen att kontakten med socialtjänsten fungerar

2016 jul 13

Nyheter

Flicka sitter och tittar fundersamt ut genom ett fönster.

Enkätstudie bland familjehemsplacerade barn och ungdomar (10-17 år).

Under våren 2016 publicerade Inspektionen för vård och omsorg, IVO, rapporten ”När barn inte kan bo med sina föräldrar. Socialtjänstens uppföljning och kontakt med barn som bor i familjehem.” I den konstaterades att det är angeläget att socialtjänsten:

  • träffar familjehemsplacerade barn oftare,
  • analyserar varför flickor får färre besök av socialtjänsten än pojkar och vidtar åtgärder om det visar sig att detta inte är styrt utifrån de behov som finns,
  • dokumenterar vem som är särskilt utsedd socialsekreterare, vilken information som lämnas till barnen och de samtal som förs.

 

En viktig källa i rapporten var den enkätstudie som IVO genomförde bland familjehemsplacerade barn och ungdomar (10-17 år) under 2015. Nu har IVO sammanställt delar av resultaten från enkätstudien i en folder. Som en del i IVO:s återföring kommer foldern skickas till samtliga barn och ungdomar som fått ta del av enkäten. IVO väljer också att publicera den så att verksamheter som arbetar med barn och unga kan ta del av resultaten.

 

Foldern, som finns i två versioner, en för läsning på skärm och för utskrift, är sammanställd av tjänstedesignern Hanna Sandström och utredaren Anna Öström.