Så motverkar IVO oseriösa assistansföretag

2016 feb 26

Nyheter

IVO arbetar aktivt för att stoppa oseriösa aktörer bland assistansföretagen.

Resultatet är att vi i högre utsträckning identifierar kriminella aktörer och avslår allt fler ansökningar från verksamheter som startar eller vill byta verksamhetsansvarig . IVO tillsynar även fler assistansföretag än tidigare. 

 

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler om fusk i assistansförsäkringen. Av artikeln framgår att IVO behöver utöka kontrollen i samband med verksamheter att söker tillstånd och även inspektera mer. 

 

Ett generellt problem med tillståndsprövning är att IVO ska bedöma verksamheter som ännu inte har startat. Det är också viktigt att skyndsamt ge tillstånd till alla seriösa aktörer. 

 

För att stoppa oseriösa aktörer hämtar vi rutinmässigt utdrag från rättsliga databaser och från andra myndigheter som Polisen, Kronofogden och Försäkringskassan. IVO har även infört ett nytt arbetssätt där ett fåtal personer specialiserat sig på lämplighetsprövningen och därmed fått ökad kunskap om aktörer som dyker upp i olika sammanhang. Våra experter har blivit bättre på att hitta riskfaktorer i mer diffus information som adresser, formuleringar i ansökan, namn och så vidare. En utmaning är dock att kunna belägga våra misstankar med omständigheter som håller juridiskt. Det finns väldigt lite rättspraxis att förhålla sig till. 

 

IVO behöver, i likhet med Försäkringskassan och andra myndigheter, fortsätta att utveckla sin ekonomiska kompetens. Myndigheterna behöver även utveckla samarbetet ytterligare.