Samverkan för högre kvalitet om verksamheter

2016 mar 21

Nyheter

IVO har tillsammans med tre andra myndigheter enats om att bedriva ett gemensamt arbete som syftar till att skapa hög kvalitet i information om verksamheter inom vård, apotek och omsorg. IVO:s register över verksamheter är därför centrala i det arbetet.

IVO, eHälsomyndigheten, Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen har träffat en överenskommelse om att samarbeta för att utveckla enhetliga former för digital hantering av grundläggande information om verksamheter inom vård, apotek och omsorg.  Det kan exempelvis gälla information om vilka verksamheter som finns, var de är och vad de gör.

IVO ansvarar idag för flera olika register över verksamheter inom vård och omsorg, bland annat Omsorgsregistret och Vårdgivarregistret.

-        Det här är ett viktigt samarbete som i förlängningen kommer att ge oss en högre kvalitet i våra register och förenkla för vård- och omsorgsgivare.  Vi kommer med andra ord att få en bättre koll på våra tillsynsobjekt vilket i förlängningen gagnar de vi finns till för, brukare och patienter. säger Tove Gemzell, enhetschef för register- och statistikenheten.