Samverkan för högre kvalitet om verksamheter

2016 mar 21

Nyheter

IVO har tillsammans med tre andra myndigheter enats om att bedriva ett gemensamt arbete som syftar till att skapa hög kvalitet i information om verksamheter inom vård, apotek och omsorg. IVO:s register över verksamheter är därför centrala i det arbetet.