Skolan måste ta sitt ansvar som vårdgivare

2016 jan 11

Nyheter

När en skola bedriver elevhälsa är den inte bara huvudman utan även vårdgivare. Skolan är därmed skyldig att följa gällande hälso- och sjukvårdslagstiftning. Insikten om denna skyldighet är inte alltid känd hos huvudmannen, visar en granskning från IVO.