Socialtjänsten behöver träffa familjehemsplacerade barn oftare

2016 apr 08

Nyheter

Ny rapport visar att socialtjänsten behöver träffa familjehemsplacerade barn oftare och även analysera varför de träffar pojkar i högre utsträckning än flickor.