Tillsyn visar väl fungerande transplantationsverksamheter

2016 jul 04

Nyheter

Pågående operation med fyra vårdpersonal.

Efter en tillsyn av landets fyra transplantationssjukhus kan IVO konstatera att verksamheterna fungerar väl men är sårbara. Den viktigaste iakttagelsen är att det finns en väl fungerande samverkan mellan verksamheterna.