Tillsynen gör skillnad men kända problem kvarstår

2016 mar 02

Nyheter

Tillsynsrapporten för 2015 visar på framsteg, men även på fortsatt omfattande problem inom sedan tidigare kända områden. År 2015 var extraordinär på grund av det höga antalet ensamkommande flyktingbarn.