Tillsynen som katalysator för ökad patientsäkerhet

2016 sep 27

Nyheter

IVO har för första gången deltagit som samarrangör till den Nationella Patientsäkerhetskonferensen, som i år hölls den 21-22 september i Stockholm.

I ett eget seminarium på konferensens andra dag presenterade IVO sin bild av hälso- och sjukvårdens största utvecklingsområden och samtalade med representanter för centrala aktörer inom området om vårdens utmaningar och hur tillsynen kan bidra till förbättring och utveckling. 

 

IVO:s bild av brister i vården är ungefär densamma år från år och den delas också av vårdgivarna. Under IVO:s seminarium fördes en dialog om hur tillsynen kan bli en katalysator för en positiv förändring i verksamheterna. Representanter från IVO diskuterade med en panel bestående av Stig Nyman, ordförande HSO (Handikappförbunden), Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdschef, Landstinget Värmland samt Karl Ljungström, verksamhetschef vid medicinkliniken på Ljungby lasarett.

 

Generaldirektör Gunilla Hult Backlund inledde med att tala om att IVO sedan myndigheten bildades har arbetat med utveckling av sin egen verksamhet för att kunna bidra till förbättring och utveckling i vården med fokus på det som verkligen har betydelse för patienten. Hon betonade att IVO:s behöver använda sig av både dialog och vägledning men också av skarpare åtgärder såsom förelägganden där det behövs.

 

Den medverkande panelen kunde bekräfta att myndigheten går i rätt riktning när man tillsammans med verksamheten diskuterar varför åtgärder i verksamheten inte fått effekt och pratar om möjliga lösningar. Det bidrar till utveckling i verksamheterna. Det framkom också från panelen att det är viktigt att verksamheterna skapar egna organisationer för att hantera avvikelser på ett systematiskt sätt.

 

Några viktiga medskick till IVO från panelen var:

  • IVO måste ha mer fokus på systemanalyser.
  • Kvalitet i den vård som utförs är viktigare än byggnad och plats. Det är viktigt att IVO bidrar till att förstärka ett sådant synsätt inför vårdens framtida utmaningar.
  • IVO måste ha patienten för ögonen och bidra till att verksamheterna i vården utgår ifrån ett patientperspektiv.

 

Från IVO medverkade Gunilla Hult Backlund, generaldirektör, Sabina Wikgren Orstam, avdelningschef och Peder Karlsson, enhetschef. Seminariet modererades av Cecilia Holm, som är kommunikatör på IVO.

 

Se en filmad intervju med Gunilla Hult Backlund och Peder Karlsson efter seminariet, länk till intervjun hittar du i högermarginalen. 

 

Förutom det egna seminariet arrangerade IVO ett seminarium på Patientsäkerhetskonferensen tillsammans med Patientnämnden Stockholm och Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) på temat ”Många som tar hand om klagomål – vem gör vad?”.

 

IVO hade dessutom en egen monter på konferensen där det fanns möjlighet till dialog med representanter från myndigheten.