Trygg och säker miljö i fokus vid tillsyn av bostäder med särskild service

2016 jan 19

Nyheter

IVO ska under 2016 granska om barn och ungdomar som bor i bostäder med särskild service enligt 9 § 8 LSS erbjuds en trygg och säker miljö.