Webbinarium om myndighetsutövning inom LSS

2016 nov 01

Nyheter

Närbild på öga som tittar genom ett förstoringsglas.

Under webbinariet berättade medarbetare om de iakttagelser som IVO gjort i sin tillsyn kring myndighetsutövning inom LSS. Utöver medarbetare från IVO deltog även representanter från en kommun och från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Webbinariet den 26 oktober utgick ifrån resultatet från IVO:s rapport: Vad gör min LSS-handläggare? där IVO redogör för de iakttagelser som har gjorts när det handlar om myndighetsutövningen inom LSS, samt hur de som ansöker om insatserna uppfattar handläggningsprocessen. Utgångspunkten är en tillsyn i 30 kommuner som genomfördes under 2015. Webbinariet berörde också resultatet från rapporten: Med makt följer ansvar - Socialtjänstens myndighetsutövning inom LSS och hemtjänst.

 

Under webbinariet presenterade inspektör Inger Larsson tillvägagångsättet för de inspektioner som låg till grund för den förstnämnda rapporten, och utredarna Anna Öström och Johanna Nilsson på IVO berättade om slutsatser i  de båda rapporterna. Därefter följde en paneldiskussion där Arboga kommun berättade hur de har jobbat med förbättringar inom LSS-området, utifrån de brister IVO sett i tillsynen. SKL reflekterade b.la. över resultaten från IVO:s rapporter och hur de ser att kommunerna ska klara kompetensförsörjningen inom LSS-området.

 

Panelen bestod av:

  • Monika Klangefors, teamledare på biståndshandläggarkontoret, Arboga kommun.
  • Ylva Lindblom, förbundsjurist på SKL.

 

Webbinariet spelades in och finns tillgängligt på ivo.se tillsammans med presentationsmaterial och svar på frågor som ställdes via chatt under sändningen. Se länkar i högermarginalen.