16–17-åringar får endast placeras på stödboende om det finns särskilda skäl

2017 dec 07

Nyheter

Stödboende är ett eget boende med anpassat stöd för barn och unga i åldern 16–20 år. För barn i åldern 16–17 år ska det finnas särskilda skäl för att de ska kunna placeras i ett stödboende.